Cheapest Hotels in Thailand

Cheapest Hotels in Thailand

Who Online

We have 389 guests online

LoginHome Other

Bookmark and Share

Other
How to Booking with R24

วิธีการจองห้องพักโรงแรมกับ R24

หลังจากเลือกห้องพักโรงแรม หรือรีสอร์ทที่ท่านต้องการจองจากรายชื่อโรงแรมของ R24 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกโรงแรมและประเภทห้องพักที่ต้องการ

2. ระบุวัน Check-in, วัน Check-out, จำนวนผู้เข้าพัก รายละเอียดผู้เข้าพัก, ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และระบุความต้องการอื่น ๆ (ถ้ามี) จากนั้นกดปุ่ม Send

 

3. จะมีอีเมล์อัตโนมัติตอบกลับไปว่าได้รับข้อมูลการจองจากท่าน อีเมล์ฉบับนี้จะยังไม่ถือเป็นการจองห้องพักที่สมบูรณ์

4. ฝ่ายสำรองห้องพักจะตรวจสอบสถานะห้องว่างและแจ้งผลไปยังท่านภายใน 24-48 ชั่วโมง

5. ในกรณีที่ห้องพักว่างท่านสามารถยืนยันการจองห้องพักโดยการชำระเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 วิธีคือชำระผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

6. หลังจากได้รับยืนยันการจองห้องพักท่านจะได้รับ eVoucher ทางอีเมล์รวมถึงทาง SMS ในกรณีที่ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

7. นำ eVoucher เข้าพักในโรงแรม

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 5 of 5
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack