Cheapest Hotels in Thailand

Cheapest Hotels in Thailand

Who Online

We have 1001 guests online

LoginHome

Bookmark and Share

How to Booking with iDO24

วิธีการจองห้องพักโรงแรมกับ iDO24

หลังจากเลือกห้องพักโรงแรม หรือรีสอร์ทที่ท่านต้องการจองจากรายชื่อโรงแรมของ iDO24 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบรายละเอียดห้องพักโรงแรม วัน Check-in และวัน Check-out อีกครั้ง

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดผุ้เข้าพักให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย (*) จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง

3. เลือกความต้องการพิเศษอื่น ๆ ถ้ามี

4. เลือกรูปแบบการชำระเงิน โดยมีให้เลือกชำระ 2 ช่องทางได้แก่ ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven (เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)

 

5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการจอง แล้วเลือก Checkbox I have read and agreed to all the terms of the Terms & Conditions

 

กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต

6. รับ “Hotel Voucher” ทางอีเมลถ้าห้องพักว่าง หรือ “เสนอโรงแรม หรือห้องพักชนิดอื่น” ทางอีเมลในกรณีห้องพักเต็ม

7. เช็คอินที่โรงแรมโดยใช้ “Hotel Voucher”

 

กรณีเลือกชำระผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven

6. ได้รับอีเมล เพื่อตรวจสอบ และพิมพ์ “Invoice”เพื่อนำไปชำระเงินที่ Counter Service ในร้าน 7-Eleven ถ้าห้องพักว่าง หรือ “เสนอโรงแรม หรือห้องพักชนิดอื่น” ทางอีเมลในกรณีห้องพักเต็ม
7. โทร 02 664 0861 เพื่อยืนยันการชำระเงิน
8. รับ “Hotel Voucher” ทางอีเมล
9. เช็คอินที่โรงแรมโดยใช้ “Hotel Voucher”

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack