Cheapest Hotels in Thailand

Cheapest Hotels in Thailand

Home FAQ

Bookmark and Share

FAQ


คำถามทั่วไป

1. ThaiHappiness.com คืออะไร
2. หากต้องการจองที่พัก หรือบริการอื่น ๆ ต้องทำอย่างไร
3. รายชื่อที่พัก/โรงแรม ที่แสดงอยู่ภายในเว็บไซต์มาจากเอเย่นใดบ้าง
4. จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือไม่

คำถามเกี่ยวกับ Travels Directory

1. คุณสมบัติของ Travel Directory มีอะไรบ้าง
2. หากต้องการลงข้อมูลร้านค้าและบริการใน Travels Directory ต้องทำอย่างไร
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูลร้านค้าและบริการใน Travels Directory ต้องทำอย่างไร
4. การลงข้อมูลใน Travels Directory มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
5. สามารถลงข้อมูลที่ไม่ใช่ร้านค้าและบริการของตนเองได้หรือไม่
6. สามารถประกาศขายสินค้าและบริการภายใน Travels Directory ได้หรือไม่
7. สามารถลงข้อมูลร้านค้าและบริการซ้ำได้หรือไม่
8. เมื่อลงข้อมูลร้านค้าและบริการแล้ว ข้อมูลจะไปปรากฏที่ไหน
9. หาก Login เรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถเข้าหน้า Add Entry ได้จะบันทึกข้อมูลได้อย่างไร

คำถามทั่วไป

1. ThaiHappiness.com คืออะไร
ThaiHappiness.com คือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ที่พัก โรงแรม รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนการท่องเที่ยว ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายใด

2. หากต้องการจองที่พัก หรือบริการอื่น ๆ ต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถจองห้องพักหรือบริการอื่น ๆ กับเจ้าของกิจการหรือเอเย่นได้โดยตรง ซึ่งท่านสามารถคลิ๊กจากลิ้งค์ที่ทาง ThaiHappiness.com ได้จัดทำไว้ให้, การโทรศัพท์ หรือส่งอีเมล์ติดต่อไปด้วยตนเอง หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่าน ThaiHappiness.com

3. รายชื่อที่พัก/โรงแรม ที่แสดงอยู่ภายในเว็บไซต์มาจากเอเย่นใดบ้าง
เราแบ่งเอเย่นจองที่พัก/โรงแรม ไว้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่


3.1 กลุ่มเอเย่นจากต่างประเทศ

- HotelsCombined.com (http://hotels.thaihappiness.com)
ท่านสามารถค้นหาโรงแรมทั่วโลกและเปรียบเทียบราคาจากกว่า 30 เว็บไซต์ โดยเมื่อค้นเจอโรงแรมที่ต้องการแล้วท่านสามารถคลิ๊กลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของเอเย่นเพื่อจองกับเอเย่นโดยตรงได้ทันที ดูรายชื่อเว็บไซต์ที่นำมาเปรียบเทียบราคา ที่นี่
- HostelsWorld.com (http://hostels.thaihappiness.com)
ท่านสามารถค้นหาโรงแรมราคาประหยัดทั่วโลก ทั้งที่เป็นที่พักส่วนตัว และที่พักแบบห้องรวม หลังจากค้นเจอโรงแรมที่ต้องการแล้วท่านสามารถจองกับ HostelsWorld.com ได้ทันที
3.2 กลุ่มเอเย่นภายในประเทศ

- Hotels2Thailand.com
แสดงรายการส่วนที่เป็นที่พัก / โรงแรม ราคาที่แสดงของ Hotels2Thailand.com แสดงราคาที่ยังไม่รวมภาษีและค่าบริการอีกประมาณ 17% หลังจากค้น เจอโรงแรมที่ต้องการแล้วท่านสามารถจองกับ Hostels2Thailand.com ได้ทันที
วิธีการจองโรงแรม
สอบถามการจอง
โทร: +66 2930 0973
ทุกวัน 24 ชั่วโมง
- iDO24.com
แสดงรายการส่วนที่เป็นที่พัก / โรงแรม ราคาที่แสดงของ iDO24.com แสดงราคาที่รวมภาษีและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว หลังจากค้นเจอโรงแรมที่ต้องการแล้วท่านสามารถจองกับ iDO24.com ได้ทันที
วิธี การจองโรงแรม
สอบถามการจอง
โทร: +66 2664 0861
วันจันทร์ - วันเสาร์ 9.00 - 18.00 น.
- R24.org
แสดงรายการส่วนที่เป็นที่พัก / โรงแรม ราคาที่แสดงของ R24.org แสดงราคาที่รวมภาษีและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว หลังจากค้นเจอโรงแรมที่ต้องการแล้วท่านสามารถจองกับ R24.org ได้ทันที
วิธี การจองโรงแรม
สอบถามการจอง
โทร: +66 2674 5555
- ThaiFly.com
ส่งลิ้งค์ไปยังส่วนที่เป็นจองตั๋วเครื่องบิน และโปรแกรมทัวร์ของ ThaiFly.com ท่านสามารถค้นหาและจอบบริการกับ ThaiFly.com ได้โดยตรง


4. จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือไม่

บุคคลทั่วไปสามารถเปิดดูและค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ทั้งหมด ยกเว้นการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และการบันทึกข้อมูลกิจการร้านค้าและบริการของท่านใน Travels Directory ที่ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น


คำถามเกี่ยวกับ Travels Directory

1. คุณสมบัติของ Travel Directory มีอะไรบ้าง
คุณสมบัติทั่วไป


- สมาชิกแต่ละท่านสามารถลงประกาศข้อมูลร้านค้าและบริการของท่านไม่จำกัดจำนวนรายการ เพียงแต่ขอให้เป็นรายการร้านค้าและบริการที่ไม่ซ้ำกัน

- สามารถเข้ามาอัพเดทข้อมุล โปรโมชั่นร้านค้าและบริการของท่านได้ตลอดเวลา

- มีระบบค้นหาข้อมุลด้วย Keyword ประเภทร้านค้าและบริการ และ ที่อยู่

- เรียงลำดับก่อนหลังจากจำนวนผู้เปิดเข้าชมหน้า Detail

- ใน 1 รายการสามารถเลือกลงข้อมูลได้ 5 Catagories*

- สามารถระบุ Meta Keywords และ Meta Description เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา

- สามารถระบุตำแหน่งใน Google Maps และแสดงอยู่ในหน้า Detail

- ใส่โลโก้ขนาดไม่เกิน 80 x 80 พิกเซลได้ 1 ภาพ

- สามารถใส่ภาพถ่ายที่แสดงในหน้า Detail ขนาด 300 x 300 พิกเซลได้ 1 ภาพ (รองรับไฟล์ JPG, GIF และ PNG ขนาดไม่เิกิน 300 Kb)

- สามารถเพิ่มภาพใน Image Gallery ขนาด 500 x 500 พิกเซล ได้ 9 ภาพ (รองรับไฟล์ JPG, GIF และ PNG ขนาดไม่ เิกิน 300 Kb)

- ผู้ที่เป็นสมาชิกมีสิทธิ์สามารถ Vote และเขียน Review ได้

- บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูและค้นหาข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถ Vote และเขียน Review

* สามารถลงข้อมุลได้ฟรี 3 Catagories แรก Catagory ที่ 4 และ 5 มีค่าบริการ 100 บาท/ปี และ 70 บาท/ปี ตามลำดับ

ส่วนที่แสดงในหน้า Catagories


- แสดงคะแนน Vote / Reviews ที่สมาชิกท่านอื่น Vote ให้ท่าน

- แสดงหัวข้อเป็นชื่อร้านค้าและบริการของท่าน และลิ้งค์ไปยังหน้า Detail

- แสดงใส่โลโก้ขนาด 80 x 80 พิกเซล

- แสดงที่อยู่ร้านค้าและบริการของท่าน

- สามารถเลือกเปลี่ยนสีพื้นหลัง ตามรายการที่มีให้

- สามารถเพิ่มความโดดเด่นให้กับรายการของท่านโดยแสดงข้อความอธิบายรายละเอียด ร้านค้าและบริการได้ 200 ตัวอักษร*

*เฉพาะรายละเอียดร้านค้าและบริการที่แสดงในหน้า Catagories มีค่าใช้จ่าย 200 บาท/ปี แต่หากไม่ต้องการเสียค่าบริการท่านสามารถเว้นว่างไว้และยังคงใช้บริการในส่วนอื่น ๆ ได้โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ

ส่วนที่แสดงในหน้า Detail


- แสดงคะแนน Vote / Reviews

- แสดงที่อยู่ เว็บไซต์ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- แสดงรายละเอียดสินค้าและบริการ ปรับเปลี่ยนข้อมุลและโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา
การตกแต่งข้อความสามารถกำหนดสี ขนาดตัวอักษร เพิ่มลิ้งค์ ใส่ตาราง และรูปภาพได้ วิธีการทำงานคล้าย MS Word

- แสดงข้อมูลคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ

- แสดงตำแหน่งใน Google Maps พร้อมทั้งสามารถคลิ๊กลิ้งค์ไปเพื่อค้นหาเส้นทาง

- แสดงภาพ ขนาด 300 x 300 พิกเซลได้ 1 ภาพ

- แสดงภาพใน Image Gallery ได้ 9 ภาพ สามารถคลิ๊กเปิด Popup Windows เพื่อแสดงภาพใหญ่

- Report Listing สำหรับแจ้งข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการนี้


2. หากต้องการลงข้อมูลร้านค้าและบริการใน Travels Directory ต้องทำอย่างไร
ท่านสามารถลงข้อมูลร้านค้าและบริการใน Travels Directory ได้โดยทำตามขั้นตอนนี้


1. ก่อนการลงข้อมูลคุณจะต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อน โดยเข้ามาที่เว็บไซต์ http://www.thaihappiness.com/th จะมีเมนูให้ Register ทางด้านซ้าย

2. หลังจาก Register เรียบร้อยแล้วจะมีอีเมล์ไปให้ยืนยันอีกทีครับ (หากในกล่องจดหมายไม่มี ให้ตรวจสอบในอีเมล์ขยะ)

3. ให้คลิ๊กลิ้งค์ยืนยันจากอีเมล์ที่ส่งไปให้

4. มื่อยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกลับเข้ามายังเว็บไซต์ เพื่อ Login และบันทึกข้อมูลได้ตามขั้นตอนนี้ 

- Login เข้ามายังเว็บไซต์

- คลิ๊กที่เมนู Travels Directory > Add Entry (เมนูนี้จะแสดงหลังจาก Login แล้วเท่านั้น)

- ที่หน้า Add Entry จะมีแบบฟอร์มให้คุณกรอกข้อมูล หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Send

5. เมื่อเราได้รับข้อมูลแล้วจะขอใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 24 ชั่วโมงครับ และจะเผยแพร่ข้อมูลให้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลในลักษณะสแปมเข้ามาครับ


3. หากต้องการแก้ไขข้อมูล
ร้านค้าและบริการใน Travels Directory ต้องทำอย่างไร
หลังจากที่ข้อมูลได้เผยแพร่แล้ว หากคุณต้องการแก้ไขข้อมุลในภายหลังสามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอดเวลาครับโดยทำตามขั้นตอนนี้


1. Login เข้ามายังเว็บไซต์

2. คลิ๊กที่เมนู Travels Directory > My Listings (เมนูนี้จะแสดงหลังจาก Login แล้วเท่านั้น)

3.
ที่ หน้า Listing จะมีรายการของคุณสามารถกดปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล


4. การลงข้อมูลใน Travels Directory มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
เราเปิดให้ท่านได้ลงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดอายุการใช้งาน ยกเว้นท่านเลือกใช้คุณสมบัติพิเศษที่จะเพิ่มโอกาสให้มีคนเห็นรายการของคุณได้มากขึ้น ดังต่อไปนี้จึงจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น


1. เลือกบันทึกข้อมูลใน "รายละเอียดสินค้าและบริการ (อย่างสั้น)" ค่าบริการ 200 บาท/ปี
ถ้าใส่ข้อมูลส่วนนี้รายการของคุณในหน้า Catagory จะมีข้อความในแถบสีส้มซึ่งจะสะดุดตากว่ารายการอื่น ๆ แต่ถ้าเว้นว่างไว้ ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. ข้อมูลร้านค้าและบริการของท่าน 1 รายการคุณสามารถเลือกบันทึกได้ 3 Catagories แต่หากต้องการบันทึกลงใน Catagory ที่ 4 และ 5 จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้น 100 บาท/ปี และ 70 บาท/ปี ตามลำดับครับ


5. สามารถลงข้อมูลที่ไม่ใช่ร้านค้าและบริการของตนเองได้หรือไม่
เนื่องจากเจ้าของกิจการร้านค้าและบริการบางราย อาจจะไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ร้านค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต หากนักท่องเที่ยวท่านใดเคยใช้บริการร้านค้าและบริการนั้น ๆ แล้วเกิดความพึงพอใจและต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นได้รับทราบเพื่อสนับสนุนกิจการร้านค้าและบริการนั้น ๆ ก็สามารถช่วยลงข้อมูลของร้านค้าและบริการนั้น ๆ ได้ แต่หากเมื่อใดที่เจ้าของกิจการร้านค้าและบริการต้องการดูแลและแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ThaiHappiness.com ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้กับเจ้าของร้านค้าและบริการ

6. สามารถประกาศขายสินค้าและบริการภายใน Travels Directory ได้หรือไม่
ท่านสามารถใช้พื้นที่ในส่วน "รายละเอียดสินค้าและบริการ" สำหรับประกาศขายสินค้าและบริการของท่านได้ เพียงแต่ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเท่านั้น และต้องไม่ลงข้อมูลร้านค้าซ้ำกันหลาย ๆ ครั้งเพื่อใช้ประกาศขายสินค้าและบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ โดย ThaiHappiness.com ขอสงวนสิทธิ์ในลบข้อความประกาศขายสินค้าและบริการที่อยู่นอกเหนือกฏเกณฑ์ดังกล่าว

7. สามารถลงข้อมูลร้านค้าและบริการซ้ำได้หรือไม่
Travels Directory ได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นสมุดหน้าเหลืองสำหรับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการสามารถใช้การค้นหาข้อมูลเป็นหลักเจ้าของกิจการร้านค้าและบริการจึงไม่จำเป็นต้องลงข้อมูลซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้การค้นหาข้อมูลทำได้ลำบากขึ้นโดย ThaiHappiness.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่มีการลงซ้ำ ยกเว้นกรณีที่กิจการของท่านมีหลายสาขาท่านสามารถลงข้อมูลได้สาขาละ 1 รายการ

8. เมื่อลงข้อมูลร้านค้าและบริการแล้ว ข้อมูลจะไปปรากฏที่ไหน
ที่เมนู New Listings จะแสดงข้อมูลร้านค้าและบริการที่บันทึกรายการเข้ามาล่าสุด 5 รายการ เรียงลำดับจากรายการล่าสุดขึ้นก่อน
ที่หน้า Recently Updated จะแสดงข้อมูลเรียงลำดับจากรายการที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดขึ้นก่อน
ที่หน้า Travels Directory, Catagory และ Search จะแสดงข้อมูลเรียงลำดับจากรายการที่มีผู้เปิดเข้าชมมากที่สุดขึ้นก่อน

9. หาก Login เรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถเข้าหน้า Add Entry ได้จะบันทึกข้อมูลได้อย่างไร
สาเหตุปัญหาเข้าหน้า Add Entry ไม่ได้อาจจะเป็นที่เวอร์ชั่นของ Web Browser ที่ใช้เป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำำกว่าที่ระบบรองรับ คุณสามารถแก้ไขได้โดยอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หรือลองเปลี่ยนไปใช้ Web Browser ตัวอื่น เช่น FireFox โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mozilla.com/th/ แต่หากคุณไม่สะดวกสามารถส่งอีเมล์มาให้เราบันทึกข้อมูลได้โดยระบุรายละเอียดดังนี้

------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบว่าจะลงบันทึกข้อมูลให้กับใคร
------------------------------------------------------------------------
1. User Name ที่สมัครสมาชิกกับเว็บ
2. อีเมล์ ที่ใช้สมัครสมาชิกกับเว็บ
------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลที่ใช้ลงบันทึกข้อมูล
------------------------------------------------------------------------
1. ชื่อร้านค้า / ธุรกิจ * :
2. ที่อยู่เลขที่ * :
3. แขวง / ตำบล * :
4. เขต / อำเภอ * :
5. จังหวัด * :
6. รหัสไปรษณีย์ * :
7. ประเทศ : ประเทศไทย
8. Longitude :
9. Latitude :
(สามารถใส่ค่าละติจูดและลองจิจูดเพื่อระบุตำแหน่งร้านค้าของคุณใน Google ได้ โดยดูวิธีการหาค่าที่ http://www.thaihappiness.com/th/index.php/travels-directory/add-google-maps )
10. อีเมล์ * :
11. เว็บไซด์ :
12. ชื่อผู้ติดต่อ :
13. โทรศัพท์ :
14. โทรสาร :
15. เบอร์ติดต่อด่วน :
16. รายละเอียดสินค้าและบริการ (อย่างสั้น): (มีค่าบริการ 200 บาท/ปี)
ถ้าใส่ข้อมูลส่วนนี้รายการของคุณในหน้า Catagory จะมีข้อความในแถบสีส้มซึ่งจะสะดุดตากว่ารายการอื่น ๆ แต่ถ้าเว้นว่างไว้ ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
17. รายละเอียดสินค้าและบริการ : (สามารถส่งเป็นแบบ HTML ได้)
18. คุณสมบัติพิเศษทั่วไป : (ลบให้เหลือเฉพาะส่วนที่คุณให้บริการ)
-
19. คุณสมบัติพิเศษ (ที่พัก/โรงแรม) :  (ลบให้เหลือเฉพาะส่วนที่คุณให้บริการ)
20.
21.
24.
25.
26. Categories: (สามารถเลือกรายการได้จากหน้า Categories เลือกได้ 1-5 ที่)
- Categories ที่ 1 (ฟรี) :
- Categories ที่ 2 (ฟรี) :
- Categories ที่ 3 (ฟรี) :
- Categories ที่ 4 (มีค่าบริการ 100 บาท / ปี) :
- Categories ที่ 5 (มีค่าบริการ 70 บาท / ปี) :

หมายเหตุ
*เป็นรายการที่จำเป็นต้องใส่เว้นว่างไม่ได้
**ทุกรายการสามารถใส่ข้อมูลได้ฟรี ยกเว้นหากเลือกข้อมูลส่วนที่เป็นสีแดงจะมีค่าบริการตามราคาที่ระบุไว้


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack